Course: Nursing care in anesthesiology and algesiology

« Back
Course title Nursing care in anesthesiology and algesiology
Course code UOP/MOPAA
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hudáčková Andrea, PhDr. Ph.D.
 • Tesařík Richard, MUDr.
 • Velimská Dana, Mgr. MBA
 • Cihlářová Petra, MUDr.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Activating (simulations, games, drama), E-learning
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Oral examination, Student performance assessment, Didactic test

Recommended literature
 • ADAMUS, Milan. Základy anesteziologie, intenzivní medicíny a léčby bolesti.. Olomouc, 2012. ISBN 978-80-2442-996-0.
 • BARASH G. Paul, et al. Klinická anesteziologie. Praha, 2015. ISBN 978-80-247-4053-9.
 • HAKL, Marek, et al. Léčba bolesti - současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. Praha, 2013. ISBN 978-80-2042-902-5.
 • HEROLD, Ivan. Svalová relaxancia v anesteziologii a intenzivní péči.. Praha, 2004. ISBN 978-80-247-5612.
 • JINDROVÁ, Barbora et al. Praktické postupy v anestezii. Praha, 2016. ISBN 978-80-247-5612.
 • LARSEN, Reinhard. Anestezie. Praha, 2004. ISBN 80-247-0476-5.
 • MÁLEK, Jiří a Pavel ŠEVČÍK. Léčba pooperační bolesti.. Praha, 2011. ISBN 978-80-204-2453-2.
 • MÁLEK, Jiří et al. Praktická anesteziologie. Praha, 2016. ISBN 978-80-247-5632-5.
 • NALOS, Daniel, et al. Periferní nervové blokády: pro klinickou praxi včetně ultrazvukového navádění. Praha, 2010. ISBN 978-80-247-3280-0.
 • SCHNEIDEROVÁ, Michaela. Perioperační péče. Praha, 2014. ISBN 978-80-247-4414-8.
 • SLÍVA, Jiří, DOLEŽAL, Tomáš. Farmakoterapie bolesti. Praha, 2009. ISBN 978-80-7345-182-0.
 • ŠEVČÍK, Pavel, Ondřej SLÁMA a Marek HAKL. Bolest.. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-2110-1.
 • VYMAZAL, Tomáš. Doporučené postupy pro podávání anestezie dětem a dospělým.. 2017. ISBN 978-80-2044-710-4.
 • VYMAZAL, Tomáš, MICHÁLEK, Pavel. Anestezie a pooperační péče v hrudní chirurgii.. Praha, 2016. ISBN 978-80-2043-755-6.
 • WAGNER, Robert. Kardioanestezie a perioperační péče v kardiochirurgii. Praha, 2009. ISBN 978-80-2042-902-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester