Seznam fakult

« Zpět
Kód fakulty Název fakulty
FEK Ekonomická fakulta
FFI Filozofická fakulta
FPE Pedagogická fakulta
FPR Přírodovědecká fakulta
FRO Fakulta rybářství a ochrany vod
FTE Teologická fakulta
FZE Fakulta zemědělská a technologická
FZS Zdravotně sociální fakulta
REK Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích