Tyto stránky jsou součástí informačního katalogu ECTS. Obsahují základní popis nabízených studijních programů a oborů, včetně standardních studijních plánů. Současně jsou zde uváděny popisy jednotlivých předmětů.

Pro lepší orientaci a uživatelskou přívětivost lze při hledání informací o studijních programech a oborech, resp. při výběru studijních předmětů volit různou cestu. Informace o programech a předmětech lze vyhledávat nabízenými cestami (viz dole) nebo je možno využít vyhledávání podle zvolených atributů (viz napravo).

Řádky tabulek seřadíte podle sloupce klikáním na ikony  v jeho záhlaví. Pokud je zobrazena ikona bubliny , najetí myší na ni zobrazi podrobnosti.

Hledání plánů Hledání plánů
 
Hledání předmětů Hledání předmětů
 
Dle fakult, studijních programů a studijních plánů včetně jejich předmětů
Název fakulty
Ekonomická fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Fakulta rybářství a ochrany vod
Teologická fakulta
Fakulta zemědělská a technologická
Zdravotně sociální fakulta
Dle oborů vzdělávání a studijních plánů včetně jejich předmětů
Název oboru vzdělávání
Matematické obory
Filologické vědy
Obory z oblasti psychologie
Zemědělství a lesnictví
Filozofie, teologie
Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Zdravotnictví
Sociální vědy
Biologické obory
Teorie a dějiny umění
Ekonomika a administrativa
Obory z oblasti historie
Ekologie a ochrana životního prostředí
Pedagogika, učitelství a sociální péče
Ekonomie
Dle oborů vdělávání a seznamu předmětů
Název oboru vzdělávání
Fyzikální obory
Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Obecně odborná příprava
Matematické obory
Informatické obory
Filologické vědy
Obory z oblasti psychologie
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Speciální a interdisciplinární obory
Potravinářství a potravinářská chemie
Gastronomie, hotelnictví a turismus
Umění a užité umění
Architektura
Zemědělství a lesnictví
Podnikání v oborech, odvětví
Filozofie, teologie
Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Zdravotnictví
Chemické obory
Sociální vědy
Obchod
Publicistika, knihovnictví a informatika
Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Biologické obory
Teorie a dějiny umění
Ekonomika a administrativa
Obory z oblasti historie
Doprava a spoje
Lékařské vědy
Stavebnictví, geodézie a kartografie
Obecná příprava
Ekologie a ochrana životního prostředí
Pedagogika, učitelství a sociální péče
Geografické obory
Geologické obory
Ekonomie
Strojírenství a strojírenská výroba
Veterinářství a veterinární prevence
Dle fakult, pracovišť a předmětů
Název fakulty
Ekonomická fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Fakulta rybářství a ochrany vod
Teologická fakulta
Fakulta zemědělská a technologická
Zdravotně sociální fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích