Course: Methodology of scientific work

« Back
Course title Methodology of scientific work
Course code KBD/MVP
Organizational form of instruction no contact
Level of course Doctoral
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 0
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Čížková Hana, prof. RNDr. CSc.
Course content
Acquisition of information retrieval in science from primary and secondary sources using modern methods of communication, their processing and sorting. Primary and secondary information sources. Internet search, online library catalogs. Databases, CD-ROM servers, keywords, thesaurus, communication between scientists. Evaluation and classification of information in science: citation standard ISO 690, IF, SCI, The Web of Science, personal bibliographic database, processing of graphic materials (scanner, digital photography). Presentation of information in science: written, principles of creating a professional text, rules of citation of information sources, structure of a scientific publication, elaboration of a dissertation.

Learning activities and teaching methods
Work with text (with textbook, with book), Individual preparation for exam, Work with multi-media resources (texts, internet, IT technologies), Individual tutoring
 • Semestral paper - 100 hours per semester
 • Class attendance - 50 hours per semester
 • Preparation for exam - 100 hours per semester
Learning outcomes
The aim is to master the search for information in science from primary and secondary sources using modern methods of communication, their processing and sorting.
Searching for information in science from primary and secondary sources using modern methods of communication, their processing and sorting.
Prerequisites
Completion of a master's or engineering degree

Assessment methods and criteria
Oral examination, Written examination, Seminar work

Working with text Individual study for the exam Working with multimedia resources Individual consultations with the teacher Elaboration of a seminar work on a given topic Presentation of seminar work
Recommended literature
 • Beneš K. Metodologie a dějiny přírodních věd. Základní přehled, 2005, 57 s. + 1 příl.. TF JU v CB, 2005. ISBN 80-7040-778-6.
 • Demjančuk N. Filosofie a vědecké myšlení.Proměna obrazu vědy v analytické tradici,. Západočeská univerzita, 2002.
 • Gruhl J., Gruhl N. Methods and Examples of Model Validation ?an Annotated Bibliography. Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology, Energy Laboratory. 1978.
 • Hebák, P. et al. Vícerozměrné statistické metody (3), 2007. 2. vyd. Praha: Informatorium, 2007.
 • Hebák P., Hustopecký J., Jarošová E, Pecáková I. Vícerozměrné statistické metody (1), 2007. 2. vyd. Praha: Informatorium, 2007.
 • Mařík, V., Štěpánková, O. & Lažanský, J. Umělá inteligence 2. Praha Academia, 1997.
 • Mařík, V., Štěpánková, O. & Lažanský, J. Umělá inteligence 4. Praha Academia, 2003.
 • Mildeová, S. & Dalihod, M., 2010. Validita modelu & realita systému. In: Systémové přístupy, 2010 [CD-ROM] Praha: Oeconomica. Praha: Oeconomica, 2010.
 • Molnár Z. Úvod do základů vedecké práce (aneb jak napsat úspěšnou disertaci). Sylabus pro potřeby semináře doktorandů. ČVUT, 2010.
 • Ochrana F. Metodologie vědy, Úvod do problému, 2013, 158 s.. Karolinum, 2013. ISBN 9788024616094.
 • Vymětal J., Váchová M. Úvod do studia odborné literatury. 2000. Praha: ORAC, 2000.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Agriculture Study plan (Version): Specialized plant production (1) Category: Agriculture and forestry - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Agriculture Study plan (Version): General plant production (1) Category: Agriculture and forestry - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Agriculture Study plan (Version): - (1) Category: Agriculture and forestry - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Agriculture Study plan (Version): Specialized plant production (1) Category: Agriculture and forestry - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Agriculture Study plan (Version): General plant production (1) Category: Agriculture and forestry - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Agriculture Study plan (Version): - (1) Category: Agriculture and forestry - Recommended year of study:-, Recommended semester: -