Course: Methodology of scientific work

« Back
Course title Methodology of scientific work
Course code KBD/MVP
Organizational form of instruction no contact
Level of course Doctoral
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 0
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Čížková Hana, prof. RNDr. CSc.
Course content
Principles of work with scientific information: Searching for scientific information in electronic databases, their sorting and processing. Personal bibliographic database, citation rules of information sources. General principles of obtaining and evaluating scientific results: scientific method, rules of experiments, basic methods of statistical evaluation, interpretation and discussion of results. Principles of creating a scientific text: scientific style, creation of pictures and tables, structure of a scientific publication and dissertation, oral presentation at a scientific conference, poster.

Learning activities and teaching methods
Work with text (with textbook, with book), Individual preparation for exam, Work with multi-media resources (texts, internet, IT technologies), Individual tutoring
 • Semestral paper - 100 hours per semester
 • Class attendance - 50 hours per semester
 • Preparation for exam - 100 hours per semester
Learning outcomes
The student gets acquainted with the general principles of scientific work and acquires the practical skills needed to present scientific results in the form of analysis of their own or other published scientific works.
Practical skills needed to present one's own scientific results (writing a dissertation and a scientific publication, presenting the results at international scientific conferences).
Prerequisites
Completion of a master's or engineering degree

Assessment methods and criteria
Oral examination, Written examination, Seminar work

Working with text Individual study for the exam Working with multimedia resources Individual consultations with the teacher Elaboration of a seminar work on a given topic Presentation of seminar work
Recommended literature
 • Beneš K. Metodologie a dějiny přírodních věd. Základní přehled, 2005, 57 s. + 1 příl.. TF JU v CB, 2005. ISBN 80-7040-778-6.
 • Demjančuk N. Filosofie a vědecké myšlení.Proměna obrazu vědy v analytické tradici,. Západočeská univerzita, 2002.
 • Ford D.E. Scientific method for ecological research. 2000. ISBN 9780511612558.
 • Hebák, P. et al. Vícerozměrné statistické metody (3), 2007. 2. vyd. Praha: Informatorium, 2007.
 • Hebák P., Hustopecký J., Jarošová E, Pecáková I. Vícerozměrné statistické metody (1), 2007. 2. vyd. Praha: Informatorium, 2007.
 • Lepš, Jan & Šmilauer, Petr. Biostatistika. České Budějovice, 2016. ISBN 978-80-7394-587-.
 • Molnár Z. Úvod do základů vedecké práce (aneb jak napsat úspěšnou disertaci). Sylabus pro potřeby semináře doktorandů. ČVUT, 2010.
 • Ochrana F. Metodologie vědy, Úvod do problému, 2013, 158 s.. Karolinum, 2013. ISBN 9788024616094.
 • Vymětal J., Váchová M. Úvod do studia odborné literatury. 2000. Praha: ORAC, 2000.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Agriculture Study plan (Version): Specialized plant production (1) Category: Agriculture and forestry - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Agriculture Study plan (Version): General plant production (1) Category: Agriculture and forestry - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Agriculture Study plan (Version): Specialized plant production (1) Category: Agriculture and forestry - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Agriculture Study plan (Version): Agricultural Ecology (1) Category: Agriculture and forestry - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Agriculture Study plan (Version): General plant production (1) Category: Agriculture and forestry - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Agriculture Study plan (Version): Agricultural Ecology (1) Category: Agriculture and forestry - Recommended year of study:-, Recommended semester: -