Course: Methodology of Literary Education in Free Time 1

« Back
Course title Methodology of Literary Education in Free Time 1
Course code KPD/KMLD1
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Zbudilová Helena, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
1.-3. Selected classical methods: illustrative-demonstrative methods. Selected classical methods: working with pictures (illustrations). 4.-6. Selected classical methods: word methods. Selected classical methods: narration (storytelling). 7.-9. Selected classical methods: explanation, interpretation and dialogue. 10.-11. Selected classical methods: working with texts. Nontraditional work with a literary text (e.g. literary travels, regional writers, literary competition). Publishing and publishing houses. Cooperation of leisure time teacher with public libraries, kindergartens, primary schools, secondary schools, universities, children and youth centres in the area of free time literary education. 12.-13. Selected literary genres and their use in leisure time education (eg fairy tale, story prose from children's life, detective story, adventure story, popular science works - encyclopedia, reputation, comics, poetry for children and youth, works on religious topics).

Learning activities and teaching methods
Dialogic (discussion, interview, brainstorming), Work with text (with textbook, with book), Activating (simulations, games, drama)
Learning outcomes
The course is a follow-up to the subject The Bases of Literary Education. Its aim is to deepen student´s knowledge and skills in the field of literary education related to the spheres of knowledge, skills and values. The contents of the course is focused on traditional and less conventional systematic procedures which seem to be appropriate to the educational use. Literary education deals with working with texts during extracurricular educational process. The texts have been selected from the artistic literature suitable for modern children and youth. They are concentrated on the problems of interpersonal relationships, multicultural and prosocial education.
The student is knowledgable in literary education.
Prerequisites
The course is a follow-up to the subject The Bases of Literary Education.
KPD/KZLDR
----- or -----
KPD/ZLDR

Assessment methods and criteria
Student performance assessment

Active participation in seminars, continuous working out given tasks.
Recommended literature
 • Beránková, E. Tvořivá hra jako cesta k pochopení literárního díla. Plzeň: Fraus, 2002.
 • Bína, D.; Niklesová, E. Hledání nových cest v didaktice slohu a literární výchovy. Č. Budějovice: JU, 2007.
 • Čapek, R. Moderní didaktika. Praha: Grada, 2015.
 • Gejdušová, I. Komplexnost ve výuce literární výchovy. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008.
 • Holá, M., Niklesová, E., Vejvodová, M. Katalog pracovních listů pro výuku literární výchovy. Č. Budějovice: V. Johanus, 2010.
 • Kyloušková, H. Jak využít literární text ve výuce cizích jazyků. Brno: Masarykova univerzita, 2007.
 • Lewis, D. Tajná řeč těla. Praha: Victoria Publishing, 1989.
 • Ležáková, D., Bína, D. Komunikační kompetence v literární výchově. Č. Budějovice: JU, 2006.
 • Martinková, V. Teorie literatury netradičně. Praha: Trizonia, 1995.
 • McCarthy, T. Teaching Literary Elements.. New York: SPB, 2007.
 • Šlapal, M. et al. Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti. Nový Jičín: Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, 2012.
 • Toman, J. Didaktika čtení a primární literární výchovy. Č. Budějovice: JU, 2007.
 • Way, B. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Praha: ISV, 1996.
 • Zámečníková, E. Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy. Praha: Artama, 2009.
 • Zormanová, L. Výukové metody v pedagogice. Praha: Grada, 2012.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Free Time Education (2018) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer