Course: Methods of Activities in Leisure Education

« Back
Course title Methods of Activities in Leisure Education
Course code KPD/MEZC
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kočerová Martina, Mgr. Ph.D.
Course content
Leisure activities and hobby unit - basic concepts and classification Psychological aspects of the management of leisure activities Leisure activities - planning Leisure activities - Implementation I. (Educational requirements with respect to the developmental period) Leisure activities - Implementation II. (communication, problem solving) Leisure activities - assessment Organization and legislation related to the work of educators' time The definition of a function of the game Basic game theory - Huizinga, Fink, Caillois The historical development of the game Didactic games function, classification games. Introducing games and reflection Creating games (GT)

Learning activities and teaching methods
Monologic (reading, lecture, briefing), Dialogic (discussion, interview, brainstorming)
Learning outcomes
The course builds on the general subject didactics. Students in the course of the semester through the basics of planning, implementation and evaluation of leisure activities and further deepen their knowledge about the game as a didactic resource. (GT)
After completing the course the student will be able to plan activities hobby group in the longer term, incl. suitable formulation of the main and sub-objectives, an adequate choice of content and the appropriate methods. It will also be able to suggest a suitable structure of special interest meeting and multi-day events; in the context of these events will be able to appropriately apply the game as a didactic tool. (GT)
Prerequisites
KPD/NOBD General didactics
KPD/KOBD

Assessment methods and criteria
Test, Seminar work

- Group seminar task - preparing annual / thematic plan in the range of 30 units (team of 3 students) - Assessment of the annual plan other groups - identification of strengths and weaknesses, suggestions - Individual seminar task - creating a completely new program card game, its testing and evaluation - Written test (at least 60% in the written test) (GT)
Recommended literature
 • Fond her. Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1675-3.
 • Herník zážitkové hry. 2020. ISBN 978-80-973620-0-3.
 • Vyhláška 108/2005 Sb..
 • Vyhláška 364/2005 Sb..
 • Vyhláška 74/2005 Sb..
 • Zákon 198/2002 Sb..
 • Zákon 561/2004 Sb..
 • Zákon 563/2004 Sb..
 • Zákon 89/2012 Sb.
 • BAKALÁŘ, E. I dospělí si mohou hrát. Praha, 2004. ISBN 80-86851-05-2.
 • BORECKÝ, V. Imaginace, hra a komika. Praha, 2005. ISBN 80-7254-503-5.
 • BORECKÝ, V. Světy hraček. Praha, 1982.
 • CAILLOIS, R. Hry a lidé: maska a závrať.. Praha, 1998. ISBN 80-902482-2-5.
 • ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha, 2007. ISBN 978-80-7367-273-7.
 • ČINČERA, J. Práce s hrou. Pro profesionály. Praha, 2007. ISBN 978-80-247-1.
 • FINK, E. Hra jako symbol světa. Praha, 1993. ISBN 80-202-0410-5.
 • FINK, E. Oáza štěstí. Praha, 1992. ISBN 80-204-0224-1.
 • Franc, D.; Martin, A.; Zounková, D. Učení zážitkem a hrou.. Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1701-9.
 • HÁJEK, B. (ed.). Pedagogické ovlivňování volného času. Praha, 2008. ISBN 978-80-7367-473-1.
 • HÁJEK, B. Nástin metodiky vedení zájmové činnosti. Praha, 2007. ISBN 978-80-7290-265-1.
 • HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L. Zážitkově pedagogické učení. Praha, 2009. ISBN 978-80-247-2816-2.
 • HUIZINGA, J. Homo ludens. O původu kultury ve hře. Praha, 2000. ISBN 80-7272-020-1.
 • CHOUR, J. Receptář her. Praha, 2000. ISBN 80-7178-388-9.
 • KAPLÁNEK, M. (ed.). Čas volnosti ? čas výchovy. Praha, 2012. ISBN 978-80-262-0450-3.
 • KIRCHNER, J. Psychologie prožitku a dobrodružství. Brno, 2009. ISBN 978-80-251-2562-5.
 • MACKŮ, R. Web k podpoře výuky.
 • MILLAROVÁ, S. Psychologie hry. Praha, 1978.
 • MIŠURCOVÁ, V. Hra a hračka v životě dítěte. Praha, 1989.
 • NĚMEC, J. Od prožívání k požitkářství. Brno, 2002. ISBN 80-7315-006-9.
 • NĚMEC, J. S hrou na cestě za tvořivostí. Brno, 2004. ISBN 80-7315-014-X.
 • OLIVOVÁ, V. Lidé a hry: Historická geneze sportu. Praha, 1979. ISBN 27-076-79.
 • Pávková, J., Hájek, B., Hofbauer, B. Pedagogika volného času. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-711-6.
 • ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha, 1990. ISBN 80-7038-078-0.
 • SEVEROVÁ, M. Hry v raném dětství. Praha, 1982.
 • SÝKORA, J. Zážitkové kurzy jako nástroj pedagoga volného času. Hradec Králové, 2006. ISBN 80-7041-380-8.
 • ZAPLETAL, M. Hry v přírodě. Praha, 1995. ISBN 80-901826-6-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Theology Study plan (Version): Free Time Education (2018) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter