Tyto stránky jsou součástí informačního katalogu ECTS. Obsahují základní popis nabízených studijních programů a oborů, včetně standardních studijních plánů. Současně jsou zde uváděny popisy jednotlivých předmětů.

Pro lepší orientaci a uživatelskou přívětivost lze při hledání informací o studijních programech a oborech, resp. při výběru studijních předmětů volit různou cestu. Informace o programech a předmětech lze vyhledávat nabízenými cestami (viz dole) nebo je možno využít vyhledávání podle zvolených atributů (viz napravo).

Řádky tabulek seřadíte podle sloupce klikáním na ikony  v jeho záhlaví. Pokud je zobrazena ikona bubliny , najetí myší na ni zobrazi podrobnosti.

Hledání plánů Hledání plánů
 
Hledání předmětů Hledání předmětů
 
Dle fakult, studijních programů a studijních plánů včetně jejich předmětů
Název fakulty
Přírodovědecká fakulta
Ekonomická fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta rybářství a ochrany vod
Teologická fakulta
Zemědělská fakulta
Zdravotně sociální fakulta
Dle oborů vzdělávání a studijních plánů včetně jejich předmětů
Název oboru vzdělávání
Biologické obory
Sociální vědy
Filologické vědy
Matematické obory
Pedagogika, učitelství a sociální péče
Teorie a dějiny umění
Ekologie a ochrana životního prostředí
Ekonomika a administrativa
Obory z oblasti historie
Obory z oblasti psychologie
Filozofie, teologie
Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Zemědělství a lesnictví
Ekonomie
Zdravotnictví
Dle oborů vdělávání a seznamu předmětů
Název oboru vzdělávání
Biologické obory
Sociální vědy
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Stavebnictví, geodézie a kartografie
Filologické vědy
Obecná příprava
Informatické obory
Matematické obory
Architektura
Veterinářství a veterinární prevence
Publicistika, knihovnictví a informatika
Geografické obory
Pedagogika, učitelství a sociální péče
Podnikání v oborech, odvětví
Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Teorie a dějiny umění
Gastronomie, hotelnictví a turismus
Ekologie a ochrana životního prostředí
Ekonomika a administrativa
Obory z oblasti historie
Obory z oblasti psychologie
Obecně odborná příprava
Filozofie, teologie
Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Fyzikální obory
Zemědělství a lesnictví
Lékařské vědy
Chemické obory
Potravinářství a potravinářská chemie
Speciální a interdisciplinární obory
Obchod
Strojírenství a strojírenská výroba
Geologické obory
Umění a užité umění
Ekonomie
Zdravotnictví
Doprava a spoje
Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Dle fakult, pracovišť a předmětů
Název fakulty
Přírodovědecká fakulta
Ekonomická fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta rybářství a ochrany vod
Teologická fakulta
Zemědělská fakulta
Zdravotně sociální fakulta