Předmět: Matematika v technických vědách 1

» Seznam fakult » FBI » UMB
Název předmětu Matematika v technických vědách 1
Kód předmětu UMB/013
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Četnost výuky V každém akademickém roce, jen v letním semestru.
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Valdman Jan, doc. Dr.rer.nat.
Obsah předmětu
Obsah přednášky: 1) Úloha s překážkou, pojem energie, variační nerovnice. 2) Matematický úvod do mechaniky kontinua.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), E-learning
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s aplikacemi matematiky v technických vědách.
Student bude schopen formulovat, analyzovat a řešit příkladové matematické úlohy vyskytující se v technických vědách.
Předpoklady
Znalost základů matematické analýzy a diferenciálních rovnic. Ochota realizovat výpočetní projekty v nějakém výpočetním systému (např. Matlab, Mathematica).
UMB/CV564
----- nebo -----
UMB/564 a zároveň UMB/CV565
----- nebo -----
UMB/565
----- nebo -----
UMB/565K a zároveň UMB/CV566
----- nebo -----
UMB/566
----- nebo -----
UMB/566K a zároveň UMB/CV585
----- nebo -----
UMB/585 a zároveň UMB/CV574
----- nebo -----
UMB/574 a zároveň UMB/CV587
----- nebo -----
UMB/587 a zároveň UMB/CV551
----- nebo -----
UMB/551

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

1. dostatečná docházka na cvičeních (je dovoleno maximálně 4x vynechat) 2. vypracování alespoň 4 domácích úloh (minimálně na 50% obsahu, bude detailně ověřeno u ústní části zkoušky)
Doporučená literatura
  • J. D. Murray. 2007. Mathematical Biology. Springer..
  • L. Debenath: Nonlinear Partial Differential Equations for Scientists and Engineers, Birkhäuser, 2005..
  • M. Rappaz, M. Deville, M. Bellet: Numerical Modeling in Materials Science and Engineering, Springer, 2003..
  • P. Drábek, G. Holubová: Parciální diferenciální rovnice, ZČU Plzeň, 2001..
  • R. Dautry, J. L. Lions: Mathematical Analysis and Numerical Methods for Science and Technology, Vol.1-6, Springer..
  • Chorin A.J., Marsden J.E. A Mathematical Introduction to Fluid Mechanics. Springer, 1993.
  • Logan J.D. An Introduction to Nonlinear Partial Differential Equations. Willey, 1994.
  • Nečas J., Hlaváček I. Úvod do matematické teorie pružných a pružně plastických těles. SNTL Praha, 1983.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Přírodovědecká fakulta Studijní plán (Verze): Aplikovaná matematika (2010) Kategorie: Matematické obory 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní