Předmět: Terénní kurz mořské biologie

» Seznam fakult » FBI » KZO
Název předmětu Terénní kurz mořské biologie
Kód předmětu KZO/581
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Četnost výuky V akademických rocích začínajících sudým letopočtem (např. 2020/2021), jen v letním semestru
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky nespecifikováno
Studijní praxe nespecifikováno
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Lipárová Jana, RNDr. Ph.D.
 • Peterka Jiří, RNDr. Ph.D.
 • Kuchta Roman, doc. RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah cvičení: Účastníci kurzu poznávají při potápění na nádech faunu a flóru v mělkých pobřežních vodách a přímo pozorují zástupce většiny skupin mořských nižších a vyšších rostlin, bezobratlých ("Porifera", Cnidaria, Ctenophora, Gastropoda, Bivalvia, Cephalopoda, Crustacea, Echiura, Ectoprocta, Echinodermata, Tunicata) a obratlovců (Chondrichthyes, Osteichthyes). Fauna hlubších vod je vynášena potápěči a demonstrována na břehu. U vybraných druhů jsou prováděny pitvy.

Studijní aktivity a metody výuky
Pozorování, Demonstrace, Exkurze, Praktická výuka
 • Účast na výuce - 75 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Demonstrovat diverzitu mořských organismů - řas, rostlin, bezobratlých a obratlovců, spolu se základy morfologie, anatomie a ekologie vybraných skupin a obecného fungování mořského ekosystému. Kurz se střídavě koná na pobřeží Středozemního a Rudého moře.
Studenti získají přehled o skupinách nižších a vyšších rostlin a živočichů obývajících mořský ekosystém a základní znalosti o jeho fungování.
Předpoklady
Předmět uvádí do dané problematiky, nepředpokládá specifické vstupní znalosti

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

100% účast na exkurzi. Prezentace na zadané téma. Zodpovězení 50 % zápočtových otázek.
Doporučená literatura
 • Atlas ryb Středomoří a Atlantiku, Debelius H. 2001, Ikan..
 • Co žije ve Středozemním moři? Bergbauer M. & Humberg B. 2001, Svojtka & Co..
 • Coral reef guide Red Sea: The definitive guide to over 1200 species of underwater Life..
 • Fauna und Flora des Mittelmeeres, Riedel R. 1983, Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin..
 • Lieske E., Myers R.F. & Fiedler K.E. 2004, Harper Collins..
 • Mediterranean and atlantic invertebrate guide. Wirtz P. & Debelius H, Conch Books..
 • Mediterranean Sea - guide to the underwater life, Mojetta A. 1996, White Star, Italy..
 • Rudé moře - průvodce korálovými útesy, Debelius H. 2000, Rajzl export import..
 • Ryby korálových útesů, Lieske E. & Myers R., 2005, Svojtka&Co. Praha..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr