Předměty pracoviště: KZO

» Seznam fakult » FBI
Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KZO/056 Seminář behaviorálních věd
KZO/056 Seminář behaviorálních věd Letní čeština 3  
KZO/058 Chov ptáků
KZO/058 Chov ptáků Zimní čeština 5  
KZO/060 Právní úprava ochrany a nakládání se záj
KZO/060 Právní úprava ochrany a nakládání se záj Letní čeština 6  
KZO/061 Úmluva CITES a obchod s ohroženými druhy
KZO/061 Úmluva CITES a obchod s ohroženými druhy Letní čeština 6  
KZO/062 Welfare a bioetika zájmových chovů
KZO/062 Welfare a bioetika zájmových chovů Zimní angličtina 3  
KZO/063 Evolutionary ecology of birds
KZO/063 Evolutionary ecology of birds Letní angličtina 2  
KZO/064 Advances in Phylogenetic Research in Zoology
KZO/064 Advances in Phylogenetic Research in Zoology Letní angličtina 3  
KZO/066 Diverzita a ekologie hmyzu
KZO/066 Diverzita a ekologie hmyzu - čeština 5  
KZO/067 Terénní kurz alpské zoologie
KZO/067 Terénní kurz alpské zoologie Letní čeština 3  
KZO/069 Vědecká literatura a prezentace
KZO/069 Vědecká literatura a prezentace Zimní čeština 2  
KZO/070 Biologie a ochrana CITES živočichů
KZO/070 Biologie a ochrana CITES živočichů Zimní čeština 6  
KZO/071 Legislativa ochrany přírody v ČR a EU
KZO/071 Legislativa ochrany přírody v ČR a EU Zimní čeština 6  
KZO/100E Science Communication
KZO/100E Science Communication Letní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KZO/101E Tutorials in Ecology
KZO/101E Tutorials in Ecology Letní angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KZO/102E Evolutionary Biology
KZO/102E Evolutionary Biology Letní angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KZO/103 Současné trendy v ekologii
KZO/103 Současné trendy v ekologii Zimní a letní čeština, angličtina 2  
KZO/104 Molekulární metody v zoologii II
KZO/104 Molekulární metody v zoologii II Zimní čeština, angličtina 5  
KZO/105 Advances in Behavioural Ecology Research
KZO/105 Advances in Behavioural Ecology Research Zimní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KZO/106 Behavioural Ecology
KZO/106 Behavioural Ecology Zimní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KZO/107 Fyziologické metody v zoologii
KZO/107 Fyziologické metody v zoologii - čeština, angličtina 4  
KZO/108 Practical writing and communication in biology
KZO/108 Practical writing and communication in biology Letní angličtina 3  
KZO/109 Kritické hodnocení vědeckých publikací v ekologii
KZO/109 Kritické hodnocení vědeckých publikací v ekologii Zimní a letní čeština, angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KZO/110 Akvaristika
KZO/110 Akvaristika Letní čeština, angličtina 5  
KZO/111 Biologie druhohor
KZO/111 Biologie druhohor Zimní čeština, angličtina 3  
KZO/112 Biologie Neotropů
KZO/112 Biologie Neotropů Letní čeština, angličtina 3  
KZO/113 Biologie třetihor
KZO/113 Biologie třetihor Letní čeština, angličtina 3  
KZO/114 Diverzita a evoluce fosilních obratlovců
KZO/114 Diverzita a evoluce fosilních obratlovců Zimní čeština, angličtina 3  
KZO/115 Physiology of Animals
KZO/115 Physiology of Animals Letní angličtina 3  
KZO/140 Vnitrodruhová variabilita chování a plánování experimentů
KZO/140 Vnitrodruhová variabilita chování a plánování experimentů Letní čeština 2  
KZO/142 Etologie člověka
KZO/142 Etologie člověka Zimní čeština 3  
KZO/143 Evropská fauna a její ochrana
KZO/143 Evropská fauna a její ochrana Zimní čeština 3  
KZO/144 Praktika z bioakustiky
KZO/144 Praktika z bioakustiky Zimní čeština, angličtina 5  
KZO/145 Biogeografie
KZO/145 Biogeografie Zimní čeština 3  
KZO/146 Genetika v ochraně přírody
KZO/146 Genetika v ochraně přírody Letní čeština 6  
KZO/147 Behaviorální ekologie
KZO/147 Behaviorální ekologie Letní čeština 3  
KZO/148 Zoologie malá
KZO/148 Zoologie malá Zimní čeština 5  
KZO/149 Molekulární metody v zoologii I.
KZO/149 Molekulární metody v zoologii I. Zimní čeština 5  
KZO/151 Cvičení ze zoologie bezobratlých
KZO/151 Cvičení ze zoologie bezobratlých Letní čeština 5  
KZO/152 Zoologie obratlovců
KZO/152 Zoologie obratlovců Zimní čeština 5  
KZO/153 Chov bezobratlých
KZO/153 Chov bezobratlých Letní čeština 5  
KZO/154 Speciální zoologie bezobratlých
KZO/154 Speciální zoologie bezobratlých - čeština 9  
KZO/155 Zoologie bezobratlých
KZO/155 Zoologie bezobratlých Letní čeština 5  
KZO/156 Zoologie vyšších obratlovců
KZO/156 Zoologie vyšších obratlovců Letní čeština 6  
KZO/157 Cvičení ze zoologie obratlovců
KZO/157 Cvičení ze zoologie obratlovců Zimní čeština 4  
KZO/158 Systematická ichtyologie
KZO/158 Systematická ichtyologie Zimní čeština 6  
KZO/159 Biologie chování živočichů
KZO/159 Biologie chování živočichů Zimní čeština 5  
KZO/160 Kognitivní etologie
KZO/160 Kognitivní etologie Letní čeština 3  
KZO/162 Bioakustický seminář
KZO/162 Bioakustický seminář Zimní čeština, angličtina 3  
KZO/163 Archeozoologie
KZO/163 Archeozoologie - čeština 5  
KZO/164 Ochrana světové fauny
KZO/164 Ochrana světové fauny Zimní čeština 5  
KZO/187 Seminář magisterských oborů - zoologie
KZO/187 Seminář magisterských oborů - zoologie Zimní a letní čeština 2  
KZO/194 Terénní praxe IV - zoologická část
KZO/194 Terénní praxe IV - zoologická část Letní čeština, angličtina 3  
KZO/212 Vývojová biologie
KZO/212 Vývojová biologie Zimní čeština 5  
KZO/230 Fyziologie živočichů a člověka
KZO/230 Fyziologie živočichů a člověka Letní čeština 8  
KZO/232 Etologie hmyzu
KZO/232 Etologie hmyzu Zimní čeština 3  
KZO/234 Environmentální fyziologie živočichů
KZO/234 Environmentální fyziologie živočichů Letní čeština 3  
KZO/269 Evoluční analýza
KZO/269 Evoluční analýza Zimní čeština 3  
KZO/270 Evoluční biologie
KZO/270 Evoluční biologie Zimní čeština 5  
KZO/271 Evoluční biologie člověka
KZO/271 Evoluční biologie člověka Zimní čeština 5  
KZO/273 Behaviorální struktura v populacích živočichů a její stanovení
KZO/273 Behaviorální struktura v populacích živočichů a její stanovení Zimní čeština 4  
KZO/275 Metody výzkumu chování
KZO/275 Metody výzkumu chování Letní čeština 3  
KZO/359 Terénní ornitologické metody
KZO/359 Terénní ornitologické metody Letní čeština 3  
KZO/360 Teraristika
KZO/360 Teraristika Letní čeština 3  
KZO/364 Praktikum z etologie (II)
KZO/364 Praktikum z etologie (II) - čeština 3  
KZO/366 Ekologie savců
KZO/366 Ekologie savců Zimní čeština 3  
KZO/367 Ekologie savců - cvičení
KZO/367 Ekologie savců - cvičení Letní čeština 3  
KZO/368 Biologie obojživelníků
KZO/368 Biologie obojživelníků Letní čeština 6  
KZO/369 Zoogeografie obratlovců
KZO/369 Zoogeografie obratlovců Zimní čeština 3  
KZO/370 Seminář z ekologie obratlovců
KZO/370 Seminář z ekologie obratlovců Zimní čeština 3  
KZO/371 Primatologie
KZO/371 Primatologie Letní čeština 3  
KZO/372 Zvířata v lidské péči
KZO/372 Zvířata v lidské péči Letní čeština 3  
KZO/373 Ornitologické exkurze
KZO/373 Ornitologické exkurze Letní čeština, angličtina 3  
KZO/374 Ekologie smyslového vnímání
KZO/374 Ekologie smyslového vnímání - čeština 3  
KZO/376 Praktikum ze sociobiologie
KZO/376 Praktikum ze sociobiologie - čeština 3  
KZO/378 Praktikum z mammalogie
KZO/378 Praktikum z mammalogie - čeština 3  
KZO/379 Ichtyologie
KZO/379 Ichtyologie Letní čeština 6  
KZO/380 Biologie plazů
KZO/380 Biologie plazů Letní čeština 6  
KZO/381 Mammalogie
KZO/381 Mammalogie Zimní čeština 6  
KZO/382 Ekologie ptáků
KZO/382 Ekologie ptáků Zimní čeština 3  
KZO/383 Ornitologie
KZO/383 Ornitologie Letní čeština 3  
KZO/384 Systematická ornitologie
KZO/384 Systematická ornitologie Zimní čeština 6  
KZO/385 Chov savců
KZO/385 Chov savců Letní čeština 5  
KZO/387 Srovnávací anatomie a morfologie obratl.
KZO/387 Srovnávací anatomie a morfologie obratl. Zimní čeština 6  
KZO/388 Antropologie
KZO/388 Antropologie Zimní čeština 3  
KZO/389 Vertebratologická exkurze
KZO/389 Vertebratologická exkurze Letní čeština 3  
KZO/390 Entomologické praktikum
KZO/390 Entomologické praktikum Zimní čeština 5  
KZO/391 Biologie rozmnožování obratlovců
KZO/391 Biologie rozmnožování obratlovců Letní čeština 3  
KZO/392 Biodiverzita a makroekologie
KZO/392 Biodiverzita a makroekologie Letní čeština 5  
KZO/393 Preparační techniky
KZO/393 Preparační techniky Letní čeština 5  
KZO/394 Fylogeneze a diverzita organismů
KZO/394 Fylogeneze a diverzita organismů Letní čeština 5  
KZO/395 Systematická entomologie
KZO/395 Systematická entomologie Zimní čeština, angličtina 6  
KZO/396 Metody zpětných odchytů
KZO/396 Metody zpětných odchytů Letní čeština, angličtina 3  
KZO/397 Developmental Physiology of Insects
KZO/397 Developmental Physiology of Insects Letní angličtina 2  
KZO/398 Biologie sociálního hmyzu
KZO/398 Biologie sociálního hmyzu Zimní a letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KZO/399 Aplikovaná ekologie hmyzu
KZO/399 Aplikovaná ekologie hmyzu Letní čeština 6  
KZO/405 Fyziologie hmyzu
KZO/405 Fyziologie hmyzu Zimní čeština 6  
KZO/406 Srovnávací fyziologie živočichů
KZO/406 Srovnávací fyziologie živočichů Zimní čeština 3  
KZO/408 Zoologický seminář
KZO/408 Zoologický seminář Zimní a letní čeština 2  
KZO/409 Entomologická exkurze
KZO/409 Entomologická exkurze Letní čeština, angličtina 5  
KZO/410 Arachnologie
KZO/410 Arachnologie Zimní čeština 3  
KZO/411 Biologie měkkýšů
KZO/411 Biologie měkkýšů Letní čeština 6  
KZO/412 Molekulární ekologie
KZO/412 Molekulární ekologie Zimní čeština 6  
KZO/412I Molecular Ecology
KZO/412I Molecular Ecology Zimní angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KZO/435 Současné metody ve fyziologii živočichů
KZO/435 Současné metody ve fyziologii živočichů Zimní čeština 3  
KZO/478 Mořská biologie
KZO/478 Mořská biologie Zimní čeština 3  
KZO/571 Evoluce živočichů
KZO/571 Evoluce živočichů - čeština 3  
KZO/581 Terénní kurz mořské biologie
KZO/581 Terénní kurz mořské biologie Letní čeština 3  
KZO/593 Molekulární fylogenetika
KZO/593 Molekulární fylogenetika Letní čeština 6  
KZO/595 Fylogenetika
KZO/595 Fylogenetika Letní čeština 3  
KZO/662 Seminář mag. oborů - obor fyz.živočichů
KZO/662 Seminář mag. oborů - obor fyz.živočichů Zimní a letní čeština 2  
KZO/671 Neurofyziologie a smyslová fyziologie
KZO/671 Neurofyziologie a smyslová fyziologie - čeština 6  
KZO/672 Srovnávací endokrinologie
KZO/672 Srovnávací endokrinologie - čeština 6  
KZO/675 Neuroetologie
KZO/675 Neuroetologie - čeština 4  
KZO/768 Biology of Animals
KZO/768 Biology of Animals Zimní angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KZO/783 Srovnávací fyziologie obratlovců
KZO/783 Srovnávací fyziologie obratlovců Zimní čeština 2  
KZO/800 Doktorandská praxe
KZO/800 Doktorandská praxe Zimní a letní čeština, angličtina 28  
KZO/805 Doktorandský seminář
KZO/805 Doktorandský seminář Zimní a letní čeština, angličtina 2  
KZO/806 Literární rešerše
KZO/806 Literární rešerše Zimní a letní čeština, angličtina 10  
KZO/880 Magisterská diplomová praxe
KZO/880 Magisterská diplomová praxe Zimní a letní čeština 0  
KZO/881 Magisterská diplomová praxe
KZO/881 Magisterská diplomová praxe Zimní a letní čeština 13  
KZO/881U Magisterská diplomová praxe - učitelství I.
KZO/881U Magisterská diplomová praxe - učitelství I. Zimní a letní čeština 9  
KZO/884 Zadání bakalářské práce
KZO/884 Zadání bakalářské práce Zimní a letní čeština 0  
KZO/885 Zadání magisterské diplomové práce
KZO/885 Zadání magisterské diplomové práce Zimní a letní čeština 0  
KZO/886 Projekt
KZO/886 Projekt Zimní a letní čeština 2  
KZO/887U Magisterská diplomová praxe - učitelství II.
KZO/887U Magisterská diplomová praxe - učitelství II. Zimní a letní čeština 9  
KZO/890 Bakalářská diplomová praxe
KZO/890 Bakalářská diplomová praxe Zimní a letní čeština 8  
KZO/890U Bakalářská praxe I - pro učitelství SŠ
KZO/890U Bakalářská praxe I - pro učitelství SŠ Zimní čeština 6  
KZO/891 Bakalářská diplomová praxe
KZO/891 Bakalářská diplomová praxe Zimní a letní čeština 8  
KZO/891U Bakalářská praxe II - pro učitelství SŠ
KZO/891U Bakalářská praxe II - pro učitelství SŠ Letní čeština 6  
KZO/893 Bakalářská diplomová praxe
KZO/893 Bakalářská diplomová praxe Zimní a letní čeština 0  
KZO/907 Vystoupení na mezinár. konferenci v AJ pro studenty doktorského studia
KZO/907 Vystoupení na mezinár. konferenci v AJ pro studenty doktorského studia Zimní a letní čeština 5  
KZO/D1 Státní doktorská zkouška
KZO/D1 Státní doktorská zkouška Zimní a letní čeština, angličtina 0  
KZO/S1 Biologie živočichů
KZO/S1 Biologie živočichů Zimní a letní čeština 0  
KZO/S10 Ornitologie
KZO/S10 Ornitologie Zimní a letní čeština 0  
KZO/S11 Etologie a sociobiologie
KZO/S11 Etologie a sociobiologie Zimní a letní čeština 0  
KZO/S12 Morfologie, fylogeneze a klasifikace hmyzu
KZO/S12 Morfologie, fylogeneze a klasifikace hmyzu Zimní a letní čeština 0  
KZO/S13 Ryby a ostatní nižší obratlovci
KZO/S13 Ryby a ostatní nižší obratlovci Zimní a letní čeština 0  
KZO/S14 Zoologie obratlovců
KZO/S14 Zoologie obratlovců Zimní a letní čeština 0  
KZO/S15 Ekologie a biogeografie obratlovců
KZO/S15 Ekologie a biogeografie obratlovců Zimní a letní čeština 0  
KZO/S16 Evoluce a systém obratlovců
KZO/S16 Evoluce a systém obratlovců Zimní a letní čeština 0  
KZO/S17 Fyziologie obratlovců
KZO/S17 Fyziologie obratlovců Zimní a letní čeština 0  
KZO/S19 Ichtyologie
KZO/S19 Ichtyologie Zimní a letní čeština 0  
KZO/S2 Fyziologie a vývojová biologie živočichů a rostlin
KZO/S2 Fyziologie a vývojová biologie živočichů a rostlin Zimní a letní čeština 0  
KZO/S20 Batrachologie a herpetologie
KZO/S20 Batrachologie a herpetologie Zimní a letní čeština 0  
KZO/S21 Chování primátů
KZO/S21 Chování primátů Zimní a letní čeština 0  
KZO/S22 Mammalogie
KZO/S22 Mammalogie Zimní a letní čeština 0  
KZO/S23 Evoluce, systém a morfologie hmyzu
KZO/S23 Evoluce, systém a morfologie hmyzu Zimní a letní čeština 0  
KZO/S24 Fyziologie hmyzu
KZO/S24 Fyziologie hmyzu Zimní a letní čeština 0  
KZO/S25 Aplikovaná entomologie
KZO/S25 Aplikovaná entomologie Zimní a letní čeština 0  
KZO/S26 Ekologie živočichů
KZO/S26 Ekologie živočichů Zimní a letní čeština 0  
KZO/S26E Animal Ecology
KZO/S26E Animal Ecology Zimní a letní angličtina 0  
KZO/S27 Arachnologie
KZO/S27 Arachnologie Zimní a letní čeština 0  
KZO/S28 Malakologie
KZO/S28 Malakologie Zimní a letní čeština 0  
KZO/S29 Aplikovaná ekologie bezobratlých
KZO/S29 Aplikovaná ekologie bezobratlých Zimní a letní čeština 0  
KZO/S3 Ekologie a etologie obratlovců
KZO/S3 Ekologie a etologie obratlovců Zimní a letní čeština 0  
KZO/S30 Biodiverzita a makroekologie
KZO/S30 Biodiverzita a makroekologie Zimní a letní čeština 0  
KZO/S31 Evoluční ekologie
KZO/S31 Evoluční ekologie Zimní a letní čeština 0  
KZO/S32 Ekologie vodních a půdních živočichů
KZO/S32 Ekologie vodních a půdních živočichů Zimní a letní čeština 0  
KZO/S33 Ekologie savců
KZO/S33 Ekologie savců Zimní a letní čeština 0  
KZO/S34 Tropická ekologie
KZO/S34 Tropická ekologie Zimní a letní čeština 0  
KZO/S35 Ekoetologie
KZO/S35 Ekoetologie Zimní a letní čeština 0  
KZO/S36 Chování modelových skupin
KZO/S36 Chování modelových skupin Zimní a letní čeština 0  
KZO/S38 Bioarcheologie
KZO/S38 Bioarcheologie Zimní a letní čeština 0  
KZO/S39 Ekologie obojživelníků a plazů
KZO/S39 Ekologie obojživelníků a plazů Zimní a letní čeština 0  
KZO/S4 Evoluční biologie
KZO/S4 Evoluční biologie Zimní a letní čeština 0  
KZO/S40 Behaviorální mechanismy
KZO/S40 Behaviorální mechanismy Zimní a letní čeština 0  
KZO/S41 Ekologie ptáků
KZO/S41 Ekologie ptáků Zimní a letní čeština 0  
KZO/S42 Ochrana přírody
KZO/S42 Ochrana přírody Zimní a letní čeština 0  
KZO/S43 Zvířata v lidské péči
KZO/S43 Zvířata v lidské péči Zimní a letní čeština 0  
KZO/S44 Ekologie bezobratlých
KZO/S44 Ekologie bezobratlých Zimní a letní čeština 0  
KZO/S45 Ekofyziologie
KZO/S45 Ekofyziologie Zimní a letní čeština 0  
KZO/S46 Ekologie vodních obratlovců
KZO/S46 Ekologie vodních obratlovců Zimní a letní čeština 0  
KZO/S47 Fylogenetika
KZO/S47 Fylogenetika Zimní a letní čeština 0  
KZO/S48 Biogeografie a makroekologie
KZO/S48 Biogeografie a makroekologie Zimní a letní čeština 0  
KZO/S6 Biologie organismů
KZO/S6 Biologie organismů Zimní a letní čeština 0  
KZO/S7 Fyziologie, biochemie a vývojová biologie hmyzu
KZO/S7 Fyziologie, biochemie a vývojová biologie hmyzu Zimní a letní čeština 0  
KZO/S8 Entomologie
KZO/S8 Entomologie Zimní a letní čeština 0  
KZO/S9 Ekologie hmyzu
KZO/S9 Ekologie hmyzu Zimní a letní čeština 0  
KZO/SE26E Animal Ecology
KZO/SE26E Animal Ecology Zimní a letní angličtina 0  
KZO/SN1 Biologie živočichů
KZO/SN1 Biologie živočichů Zimní a letní čeština 0  
KZO/SN18 Biologie chování
KZO/SN18 Biologie chování Zimní a letní čeština 0  
KZO/SN26E Animal Ecology
KZO/SN26E Animal Ecology Zimní a letní angličtina 0  
KZO/SN37 Archeozoologie
KZO/SN37 Archeozoologie Zimní a letní čeština 0  
KZO/SN49 Fyziologie živočichů
KZO/SN49 Fyziologie živočichů Zimní a letní čeština 0  
KZO/SN50 Ekologie živočichů a ochrana přírody
KZO/SN50 Ekologie živočichů a ochrana přírody Zimní a letní čeština 0  
KZO/SN51 Metodologie ekologického výzkumu
KZO/SN51 Metodologie ekologického výzkumu Zimní a letní čeština 0  
KZO/SN52 Metodologie fylogenetického výzkumu
KZO/SN52 Metodologie fylogenetického výzkumu Zimní a letní čeština 0  
KZO/SN53 Metodologie etologického výzkumu
KZO/SN53 Metodologie etologického výzkumu Zimní a letní čeština 0  
KZO/SN54 Evoluce a diverzita živočichů
KZO/SN54 Evoluce a diverzita živočichů Zimní a letní čeština 0  
KZO/SN55 Metodologie fyziologického výzkumu
KZO/SN55 Metodologie fyziologického výzkumu Zimní a letní čeština 0