Login (L001)
Login to portal:
Portal Signpost (R001)
 

LOGIN TO PORTAL IS/STAG! 

 
Your login, you can look at https://orgstr.jcu.cz/search_form_orgstr after entering surname and a personal identification number.
 
The default password is the second letter of your first name (without diacritics), the second letter of your surname(without diacritics) and the last six characters of your personal identification number. The first letter of the password is a capital.
 
Example: your name is John Smith and your personal identification number is 123456/7890, then your default password is Om567890.
 
In case of any problems with login to the portal IS/STAG, please contact the administrator IDM to the email address idm@rt.jcu.cz.
 
In case of any problems with the portal IS/STAG (not login!), please contact the administrator to the email address stag@rt.jcu.cz.
 
In an email, please provide your full name, student number, login and concise description of the problem! This information helps us accelerate meet your requirements.
 
RECOMMENDATIONS
For the amount of security, please change the default password on their own. The password can be changed at: http://idm.jcu.cz

 

Novinky JU Help
Rektor Jihočeské univerzity jmenoval nové docenty a udělil Cenu rektora za prestižní vědecké publikace za rok 2018
Na zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity dne 20.2.2018 předal rektor univerzity doc. Tomáš Machula...
Nový článek na Blogu rektora!
Přečtěte si nový článek o metodice rozdělení rozpočtu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích....
Intenzivní program LSTI o odborném překladu a tlumočení potřetí na JU!
Ve dnech 4. až 15. února hostila Jihočeská univerzita již potřetí Intenzivní studijní program o odborném...
Upozornění z HelpDesku JU Help